75%

tror, at Danmark er det land, hvor udgifterne til sundhed er vokset mindst.

Og det er desværre rigtigt

Danmark er det land, der har sparet mest på udgifterne til sundhed siden 1971. Vi ligger helt nede på en 19. plads blandt OECD-landene, når vi sammenligner udgifter til sundhed i de forgangne 44 år.

Vis kilde

FOA mener, at der skal bruges flere penge, og at vi på den lange bane har brug for mere forebyggelse.

Forskning i forebyggelse

Livsstilssygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme rammer i langt højere grad de kortuddannede og ufaglærte. Der skal derfor arbejdes mere målrettet med forebyggelse. Der skal forskes mere i, hvordan forebyggelse virker. Og findes svar på , hvorfor den forebyggelse, der er i dag, ikke altid virker.

Exit velfærd?

Test din viden om den danske velfærd - måske bliver du overrasket

Start her
Se, i hvilket land udgifterne til sundhed er vokset mindst siden 1971.