89%

mener, at der skal sættes en øvre grænse for antallet af børn pr. medarbejder i landets daginstitutioner

Det mener FOA også

Derfor foreslår vi, at der via lovgivningen laves minimumsnormeringer, så der bliver et loft over, hvor mange børn, der må være pr. medarbejder i dagtilbuddene.

Det er der flere gode grunde til:

  • Flere børn = mindre trivsel
  • Det er dokumenteret, hvordan en ændring af normeringen fra tre til fem 2½-4½-årige børn pr. medarbejder medførte flere adfærdsforstyrrelser og konflikter og resulterede i mindre trivsel blandt børnene. I samme periode blev personalets sygefravær fordoblet.

  • Utilstrækkelig omsorg
  • I de daginstitutioner, hvor personalenormeringen ligger i den lave ende, oplever de ansatte dobbelt så ofte, at omsorgen er utilstrækkelig.

  • Én voksen er altid for lidt
  • Mange steder planlægger man med, at en enkelt medarbejder er alene med børnene på stuen i en del af åbningstiden. Det gælder for 50 procent af vuggestuerne og 72 procent af børnehaverne.

Kilde: Børnehavens betydning for børns udvikling, SFI - Christoffersen og Nielsen, 2009


Vis kilde

Exit velfærd?

Test din viden om den danske velfærd - måske bliver du overrasket

Start her
I Danmark er der intet loft over, hvor mange børn en medarbejder i børnehaven må være alene med. Det har store konsekvenser for både børn og voksne. Se nogle af dem her.