32%

tror, at der kun er skåret 0,5 million hjemmehjælpstimer fra 2008 til 2013.

Men faktisk er der skåret 5,5 millioner timer væk i perioden

Og det selvom antallet af ældre har været støt stigende i de seneste syv år.

Siden 2008 er antallet af danskere over 65 år steget med næsten 147.000, men det er ikke umiddelbart til at se på antallet af hjemmehjælpstimer.

Færre timer = mindre hjælp
På trods af det stigende antal ældre har kommunerne skåret 5,5 millioner hjemmehjælpstimer væk i samme periode. Helt konkret betyder det, at de ældre får gjort mindre rent og modtager mindre personlig hjælp.

Vis kilde

Exit velfærd?

Test din viden om den danske velfærd - måske bliver du overrasket

Start her
Hjemmeplejen er så presset, at Niels Amundsen er nødt til at ’time’, hvornår han ringer efter hjælp. Se, hvad det betyder.