26%

tror, at der højst må være 7 børn pr. medarbejder i børnehaven

Men faktisk er der slet ikke nogen øvre grænse

FOA mener, at der bør være regler for, hvor mange børn der må være pr. medarbejder. FOA foreslår derfor, at der via lovgivning indføres minimumsnormeringer, som kommunerne ikke kan gå under.

Gode personalenormeringer er i sig selv ikke nok til at sikre kvalitet i dagtilbuddene, men det er dokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem normeringsforholdene og mulighederne for at sikre børnene en god og tryg hverdag.


FOA mener at følgende normeringer bør indføres:


  • I daginstitutioner skal der højst være
  • Tre 0-2-årige børn pr. medarbejder.
    Seks 3-5-årige børn pr. medarbejder.
    Ti 6-10-årige børn pr. medarbejder.

  • For de 6-10 årige indføres samme bestemmelser i skolefritidsordninger, som der er i fritidshjemmene.

  • I dagplejen bør der være mindst én dagplejepædagog for hver 50 børn.

Vis kilde

Exit velfærd?

Test din viden om den danske velfærd - måske bliver du overrasket

Start her
I Danmark er der intet loft over, hvor mange børn en medarbejder i børnehaven må være alene med. Det har store konsekvenser for både børn og voksne. Se nogle af dem her.