Det rigtige valg

Folketingsvalget bør handle om det, der er vigtigt for danskerne.

Se virkelighedens velfærd her på siden.

Læs mere
Se, hvad det betyder, når der er for få voksne i daginstitutionerne.

55 % ved ikke, at 3.000 dør af hospitalsinfektioner hvert år.

Læs mere

Exit velfærd?

Test din viden og del din holdning

Tag testen
Se i hvilket land udgifterne til sundhed er vokset mindst.

synes, at Danmark skal bruge flere penge på sundhed.

Hvad synes du?

78 % vil bruge flere penge på hygiejne og rengøring på hospitalerne.

Hvad mener du?

75 % tror, at Danmark er det land, hvor udgifterne til sundhed er vokset mindst.

Se, om det passer

89 % vil have et loft over børn pr. ansat i daginstitutionerne.

Hvad mener du?
Se, hvad dårlig hygiejne kan forårsage af skader.

Det mener danskerne
om velfærd

66 % mener, at vi bruger for få penge på velfærd

Se hvad danskerne mener
FOA: Det rigtige valg handler om velfærd.
Hjemmeplejen er så presset, at Niels Amundsen er nødt til at ’time’, hvornår han ringer efter hjælp.

26 % tror, der maks. må være 7 børn pr. ansat i børnehaven.

Se, om de har ret

17 % af sosu'erne er nødt til at erstatte de ældres toilet- besøg med bleer.

Læs mere

32% tror, at der er skåret
1/2 million hjemmehjælpstimer
væk siden 2008


Se, om de har ret
Det er uværdigt ikke at kunne komme på toilettet.